Na iedere verbouwing vindt er een oplevering plaats in een ‘schoongemaakt’ pand waarbij wij samen met u mogelijke restpunten opnemen. Deze opleverpunten leggen wij schriftelijk vast voor alle betrokkenen. We zien erop toe dat de betreffende uitvoerenden deze opleverpunten binnen de gestelde termijnen afhandelen. We streven ernaar dat al deze punten vóór ingebruikname zijn opgelost en in het uiterste geval zo snel mogelijk erna.

Nieuws

2 december 2019 “Welkom” by Securitas en Bleeker Concepts Interieurarchitecten 20 maart 2019 Penders Voetzorg Rotterdam – onze zorg 13 april 2018 Spannende architectuur….