Afhankelijk van de duur en complexheid van de werken zullen er onder leiding van onze projectmanager een aantal werk- en/of bouwbesprekingen gehouden worden. Soms kan dat tussen partijen onderling, soms is de aanwezigheid van de opdrachtgever en onze interieurarchitect vereist. Aan de orde komen de planning en de voortgang, de kosten, de kwaliteit en de controle van werk/productietekeningen en de bemonstering van materialen. In voorkomende gevallen worden er mock-ups gemaakt; zo voorkomen we verrassingen tijdens de uitvoering en kunnen we de beoogde kwaliteit en praktische houdbaarheid controleren. Uiteraard houden we ook het noodzakelijke toezicht op de uitvoering. Onze projectleiding houdt u tijdens het verloop van het realisatietraject volledig op de hoogte.

Nieuws

29 december 2021 Juwelier Punte in Utrecht opgeleverd 2 december 2019 “Welkom” by Securitas en Bleeker Concepts Interieurarchitecten 20 maart 2019 Penders Voetzorg Rotterdam – onze zorg