In het voorlopig ontwerp worden alle onderdelen verder uitgewerkt. Op- en aanmerkingen worden verwerkt dan wel aangevuld. Uit ervaring blijkt dat inhoudelijk ruim 90% van onze schetsontwerpen wordt overgenomen in het VO. Deze score is zo hoog omdat wij uitzonderlijk veel aandacht en tijd besteden aan de vraag: ‘Wie is onze opdrachtgever en waar wil hij of zij naartoe?’ Een uitgebreide persoonlijke briefing is namelijk van het allergrootste belang om te komen tot een perfect passend ontwerp.

Het voorlopig ontwerp kan (afhankelijk van de opdracht) bestaan uit onderstaande onderdelen:

Het voorlopig ontwerp wordt in een 2e presentatie aan u getoond en getoetst aan de uitgangspunten. Alle op- en aanmerkingen worden ook nu weer meegenomen en verwerkt in de volgende fase.

Op basis van dit voorlopig ontwerp is het mogelijk een eerste kostenraming te maken, waarbij de vormgeving en de keuze van materialen van groot belang zijn. De betrokken projectmanager bewaakt niet alleen samen met de interieurarchitect het in- en externe proces, maar denkt mee in technische oplossingen en bewaakt uitgangspunten en kosten.

Nieuws

29 december 2021 Juwelier Punte in Utrecht opgeleverd 2 december 2019 “Welkom” by Securitas en Bleeker Concepts Interieurarchitecten 20 maart 2019 Penders Voetzorg Rotterdam – onze zorg