Bleeker Concepts | Ontwerp

Ontwerp

Van eerste schets naar definitief ontwerp: uw nieuwe interieurplannen krijgen vorm.

Schetsontwerp (SO)Lees verder
Zodra er overeenstemming is over PvE en briefing organiseren wij een eerste interne brainstorm. Met uw doelstellingen voor ogen bespreken wij de mogelijkheden qua sfeer en functionaliteit, waarna ons ontwerpteam aan de slag gaat. In meerdere sessies bespreken wij de verschillende ideeën en maken wij keuzes voor de verdere uitwerkingen. Het schetsontwerp kan (afhankelijk van de opdracht) bestaan uit onderstaande onderdelen:
 • Look & feel in woord en beeld uitgewerkt in moodboards
 • Een overzicht van materialen passend binnen het concept
 • Eén of meerdere lay-outs (afhankelijk van de situatie) waarop de mogelijkheden van routing en indeling duidelijk zichtbaar worden
 • Een schetsontwerp van interieuronderdelen
 • Eventueel een 3D-presentatie van de ruimte
De verschillende onderdelen van het schetsontwerp worden in een 1e presentatie aan u getoond en getoetst aan de uitgangspunten. Alle op- en aanmerkingen worden vervolgens meegenomen en verwerkt in de volgende fase.
Voorlopig ontwerp (VO)Lees verder
In het voorlopig ontwerp worden alle onderdelen verder uitgewerkt. Op- en aanmerkingen worden verwerkt dan wel aangevuld. Uit ervaring blijkt dat inhoudelijk ruim 90% van onze schetsontwerpen wordt overgenomen in het VO. Deze score is zo hoog omdat wij uitzonderlijk veel aandacht en tijd besteden aan de vraag: ‘Wie is onze opdrachtgever en waar wil hij of zij naartoe?’ Een uitgebreide persoonlijke briefing is namelijk van het allergrootste belang om te komen tot een perfect passend ontwerp. Het voorlopig ontwerp kan (afhankelijk van de opdracht) bestaan uit onderstaande onderdelen:
 • Keuze van materialen
 • Lay-out
 • Wandaanzichten
 • Plafond/verlichtingsplan
 • Voorstel voor verlichtingsarmaturen
 • Gevelaanzicht inclusief signing (indien van toepassing)
 • Uitgewerkte wandsystemen (bij retailconcepten)
 • Uitgewerkt meubilair
 • Keuze van standaard meubilair
 • Vloerplan
 • Voorstel voor communicatiemiddelen en uitingen (indien gewenst)
Het voorlopig ontwerp wordt in een 2e presentatie aan u getoond en getoetst aan de uitgangspunten. Alle op- en aanmerkingen worden ook nu weer meegenomen en verwerkt in de volgende fase. Op basis van dit voorlopig ontwerp is het mogelijk een eerste kostenraming te maken, waarbij de vormgeving en de keuze van materialen van groot belang zijn. De betrokken projectmanager bewaakt niet alleen samen met de interieurarchitect het in- en externe proces, maar denkt mee in technische oplossingen en bewaakt uitgangspunten en kosten.
Definitief ontwerp (DO)Lees verder
Uiteraard is het voor u van belang om het vastgestelde budget niet te overschrijden. Na de kostenraming kunnen we samen met u keuzes maken in afwerkingen of wijzigingen van materialen om binnen het budget te blijven. Vervolgens werken we de onderdelen verder uit tot het definitief  ontwerp. Dit ontwerp is een verdiepingsslag van het voorlopig ontwerp waarin belangrijke detailleringen en maatvoeringen worden aangegeven. Het definitief ontwerp kan (afhankelijk van de opdracht) bestaan uit onderstaande onderdelen:
 • Definitieve keuze materialen
 • Lay-out
 • Wandaanzichten
 • Plafond-/verlichtingsplan, inclusief integratie technische installaties (aanlevering installatie adviseurs)
 • Definitieve keuze voor verlichtingsarmaturen
 • Gevelaanzicht inclusief signing (indien van toepassing)
 • Verder uitgewerkte wandsystemen (bij retailconcepten)
 • Verder uitgewerkt meubilair
 • Definitieve keuze van standaard meubilair
 • Vloerplan inclusief elektra en eventuele overige installaties
 • Bouwkundige maatvoering tekening
 • Uitwerking van communicatiemiddelen
Op basis van dit definitief ontwerp is het mogelijk voor alle disciplines, (ver)bouw, E- en W-installaties en interieur de noodzakelijke aanbiedingen op te vragen bij vooraf geselecteerde leveranciers, (onder)aannemers en interieurbouwers.

Nieuws

29 december 2021 Juwelier Punte in Utrecht opgeleverd 2 december 2019 “Welkom” by Securitas en Bleeker Concepts Interieurarchitecten 20 maart 2019 Penders Voetzorg Rotterdam – onze zorg