Bleeker Concepts | Projectmanagement

Projectmanagement

Tijd, kosten en kwaliteit bewaken: onze projectleiding houdt het proces nauwlettend in de gaten.

VergunningenLees verder
Door onze kennis en ervaring in binnen- en buitenland weten wij inmiddels vrij snel de noodzakelijke vergunningen te verkrijgen. De meest gebruikelijke vergunningen zoals sloopvergunning, bouwvergunning, reclamevergunning, gebruiksmelding en gebruikswijziging kunnen wij verzorgen. Indien noodzakelijk kunnen wij ook overige voorzieningen regelen zoals het verkrijgen van nutsaansluitingen, ISRA-punt, kabelaansluiting of verzwaring van energievoorzieningen als gas, water en elektra.
Voorbereiding en uitvoeringLees verder
Zodra alle opdrachten verstrekt zijn, begint onze projectleiding met het opzetten van de noodzakelijke overlegstructuren, het verstrekken van de planning en alle overige acties om de uitvoering te realiseren binnen de afgesproken termijnen. Voor we tot uitvoering kunnen overgaan, moeten voor alle uitvoerenden de planning en de gezamenlijke uitgangspunten helder zijn. Alle partijen dienen zich hieraan te conformeren.
Communicatie en overlegLees verder
Afhankelijk van de duur en complexheid van de werken zullen er onder leiding van onze projectmanager een aantal werk- en/of bouwbesprekingen gehouden worden. Soms kan dat tussen partijen onderling, soms is de aanwezigheid van de opdrachtgever en onze interieurarchitect vereist. Aan de orde komen de planning en de voortgang, de kosten, de kwaliteit en de controle van werk/productietekeningen en de bemonstering van materialen. In voorkomende gevallen worden er mock-ups gemaakt; zo voorkomen we verrassingen tijdens de uitvoering en kunnen we de beoogde kwaliteit en praktische houdbaarheid controleren. Uiteraard houden we ook het noodzakelijke toezicht op de uitvoering. Onze projectleiding houdt u tijdens het verloop van het realisatietraject volledig op de hoogte.
Tijd, kosten en kwaliteitLees verder
Als gedelegeerd opdrachtgever houden wij voor u gedurende het gehele project de planning, de kwaliteit en de kosten nauwlettend in de gaten. Zo zorgen wij ervoor dat u niet voor onverwachte financiële verrassingen komt te staan en de openingsdatum al in een vroeg stadium vastgesteld kan worden zodat u uw (promotionele) acties op tijd kunt opstarten.
OpleveringLees verder
Na iedere verbouwing vindt er een oplevering plaats in een ‘schoongemaakt’ pand waarbij wij samen met u mogelijke restpunten opnemen. Deze opleverpunten leggen wij schriftelijk vast voor alle betrokkenen. We zien erop toe dat de betreffende uitvoerenden deze opleverpunten binnen de gestelde termijnen afhandelen. We streven ernaar dat al deze punten vóór ingebruikname zijn opgelost en in het uiterste geval zo snel mogelijk erna.

Nieuws

29 december 2021 Juwelier Punte in Utrecht opgeleverd 2 december 2019 “Welkom” by Securitas en Bleeker Concepts Interieurarchitecten 20 maart 2019 Penders Voetzorg Rotterdam – onze zorg