Op basis van het uitgewerkte definitief ontwerp en de zorgvuldig samengestelde informatie in de aanbestedingsstukken zijn de geselecteerde partijen in staat een uniforme aanbieding te doen voor hun onderdeel. Wij vergelijken de aanbiedingen inhoudelijk en prijstechnisch om daarna een onderbouwde aanbeveling te kunnen doen naar onze opdrachtgever. De keuze voor leveranciers en (onder) aannemers kan zo weloverwogen worden gemaakt; niet alleen prijs en inhoud worden afgewogen maar ook de kwaliteit van de aangeleverde stukken, de toegevoegde waarde, de eigen inbreng etc.

Nieuws

29 december 2021 Juwelier Punte in Utrecht opgeleverd 2 december 2019 “Welkom” by Securitas en Bleeker Concepts Interieurarchitecten 20 maart 2019 Penders Voetzorg Rotterdam – onze zorg